Programmas

Programmu paraugi


Zemāk ir publicēti populārāko programmu paraugi. Tomēr katra situācija ir unikāla, līdz ar to acing sazināties, lai sagatavotu tieši Jūsu organizācijai un vajadzībām atbilstošu programmas piedāvājumu.

 

1. PRODUKTIVITĀTE, DARBA ORGANIZĀCIJA UN STRESS

Kā strādāt apstākļos, kad prasības un darba apjoms tikai aug, savukārt,  personīgie un organizācijas resursi nepalielinās vai pat samazinās. Šajā seminārā – praktiski padomi,  kā paaugstināt personisko efektivitāti un saglabāt dzīves kvalitāti un darbaspējas ilgtermiņā. Kā līdzsvarot stresu un uzdevumu veikšanas kvalitāti, atrodot vairāk iekšējo resursu darba veikšanai. Darba organizācija: laika un enerģijas zagļi, elektronisko ierīču konstruktīva izmantošana, cīņa ar darbu atlikšanu un termiņu kavēšanu, uzdevumu plānošana īstermiņā un ilgtermiņā. Stresa samazināšanas taktikas un mentālā higiēna: kā sagatavoties sliktajām dienām. Individuālais rīcības plāns laika plānošanā un stresa vadībā.

 

2. EFEKTĪVA KOMUNIKĀCIJA E-PASTOS

Cik daudz e-pastus dienā Jūs saņemat, izlasāt un uzrakstāt? Vai esat aizdomājušies, cik no tiem vispār tiek atvērti un izlasīti? Mēs dzīvojam informācijas pārbagātības laikmetā, kur ik dienu mūsu sūtītās ziņas konkurē ar daudz un dažādām citām ziņām. Šajā kursā - kā uzrakstīt e-pastu, kuru izlasa un uz ko reaģē. Īss, strukturēts ieskats un praktisks treniņš, kā uzrakstīt kodolīgu un viegli uztveramu e-pastu, kas uzrunās vajadzīgo adresātu un precīzi nodos ziņu. Visbiežāk pieļauto kļūdu analīze: tēmas nenorādīšana, ziņu pārblīvējums, pārprastas emocijas un piemirsts pielikums, kā arī praktiski padomi e-komunikācijas uzlabošanā.

3. REZULTATĪVU SAPULČU VADĪBA

Mūsdienās sapulces ir daļa no ikdienas darbu rutīnas, tomēr bieži tās kļūst par neproduktīvu laika zagli, kas demotivē darbiniekus. Šajā seminārā - kā vēlamos sapulces rezultātus sasniegt viegli, konstruktīvi un iesaistoši? Jauna iedvesma un enerģija sapulču organizēšanā un vadībā, lai tās kļūtu par diskusiju un lēmumu pieņemšanas vietu, kas iesaista un motivē tās dalībniekus. Efektīvu sapulču plānošanas un vadības principi un praktiskas metodes rezultātu sasniegšanā (ideju prezentācija, moderācija, rīcības plāna izveide). Vadītāja loma, slazdi grupas lēmuma pieņemšanas procesā. Kā nodrošināt sapulcē pieņemto lēmumu realizāciju dzīvē.

4. MOTIVĀCIJAS ANATOMIJA: KAS MOTIVĒ MANI UN CITUS? 

Vai vienmēr padotais vai kolēģis, kurš nav izpildījis uzdevumu ir slinks vai neprofesionāls? Iespējams, viņš vienkārši nav bijis pietiekoši motivēts un pareizi uzrunāts?  Šajā seminārā – ieskicēti galvenie motivācijas mehānismi, kas ikdienā ietekmē mūsu sniegumu un attiecības darbā. Dalībnieki spodrināspraktiskas iemaņas sadarbībā ar kolēģiem un klientiem: savstarpējo empātiju, motivētību un mijiedarbību. Darbinieku motivācijas mehānismi un dažādas ietekmēšanas taktikas. Emocijas un racionālais elements komunikācijā un motivācijā. Iekšējā un ārējā motivācija: vai vienmēr burkāns un pātaga strādā. Vērtībās balstīta motivācija un mērķu sasniegšana. Darbs ar dažādām personībām: praktiski uzdevumi, lai trenētu prasmes darbinieku vajadzību un vērtību izzināšanā. Individuālais vadītāja prasmju izvērtējums un turpmākās attīstības plāns.

5. SADARBĪBA PAAUDŽU STARPĀ: KONFLIKTS VAI IEGUVUMS?

“Dažādām paaudzēm ir dažādas darba ētikas un vērtību sistēmas. Tas nenozīmē, ka jaunā paaudze nestrādā smagi  - viņi vienkārši strādāt savādāk.”  Nayyar “Katrai paaudzei ir tendence akcentēt savu unikālo pieredzi, nevis domāt, ka citiem pirms vai pēc viņiem, var būt līdzīga pieredze, tikai atšķirīgos sociālos kontekstos.” Lewis & Walker. Semināra mērķis ir sniegt ieskatu par atšķirībām dažādu paaudžu starpā, kā arī piedāvāt praktiskas padomus, kā pārvarēt šos izaicinājumus savstarpējā komunikācijā. Semināra dalībnieki tiks aicināti izvērtēt un aizdomāties par dažādajām vērtībām un motivācijas mehānismiem, kas nosaka individuālo uzvedību, un bieži ir konfliktu un pārpratumu cēlonis.