Personiskā izaugsme un efektivitāte

Laika plānošana – kā strādāt gudrāk nevis smagāk? Kursa mērķis ir sniegt ieskatu laika plānošanas un darba organizācijas principos, lai paaugstināt gan individuālo, gan uzņēmuma / organizācijas darba efektivitāti. Kurss par darbu plānošanu un prioritizāciju, lai svarīgākie uzdevumi tiktu izpildīti laikā un labā kvalitātē. Praktiski padomi un jaunākās metodes (tajā skaitā, iestatījumi datorā), kas ļaus izvairīties no laika zagļiem un veiksmīgāk fokusēties konkrētu uzdevumu izpildei.

Stresa vadība - nepārvarama darba gūzma, grūti klienti, kā arī pārpratumi un nesaprašanās ar kolēģiem -  tas viss būtiski paaugstina stresa līmeni un rada daudz negatīvu emociju, kas bieži ņem virsroku pār racionālo domāšanu. Kas notiek sakāpinātu emociju laikā cilvēka ķermenī, kā saprast sevi un otru šādās situācijās,  praktiski padomi un tehnikas, kā veiksmīgi vadīt emocijas un saglabāt “vēsu galvu” pat sakaitētā situācijā.

Emocionālā inteliģence – tēma, kam pēdējās dekādēs arī darījumu vidē pievērš aizvien lielāku un lielāku uzmanību, atzīstot to kā pamatu veiksmīgai līderībai un sadarbībai gan komandā starp kolēģiem, gan attiecībās ar klientiem. Kas ir emocionālā inteliģence, kā to apzināt, uzturēt un attīstīt? Kurss piedāvā diskusiju par vērtībām, kā tās ietekmē uzvedību un lēmumu pieņemšanu ikdienā. Praktiski empātijas paaugstināšanas vingrinājumi un tehnikas.

Apzinātība darba vietā – kas īsti tā ir, un kāpēc tieši šobrīd apzinātības tēma ir kļuvusi tik aktuāla visā pasaulē, ja reiz to praktizē pat vadošajās korporācijās kā Google, IBM, Carlsberg u.c.? Kā vienkārša apzinātības prakse var palīdzēt uzlabot ikdienas sniegumu darbā, samazināt stresa līmeni un veicināt uzmanības koncentrēšanu? Vienkārši vingrinājumi ikdienā jeb apzinātības prakse – kā atrast sev vispiemērotāko.

 

Kļūdas kā izaugsmes iespēja - mūsu kultūrā kļūdas tiek automātiksi uztvertas kā kaut kas negatīvs, taču ļoti bieži tās var kalpot par iespēju turpmākajai izaugsmei un pozitīvām pārmaiņām. Mācīšanās un izaugsmes pamatā ir eksperimentēšana un atgriezeniskās saites sniegšana, kas paredz gan pašrefleksiju, gan atvērtību citam viedoklim.

 

 

Veiksmīgu lēmumu pieņemšana - mūsdienās arvien vairāk uzmanības tiek pievērsta lēmumu pieņemšanas mehānismiem un to analīzei. Balstoties uz pēdējās desmitgades laikā veiktajiem pētījumiem par lēmumu pieņemšanu (Behavioural Economics), aizvien vairāk tiek atzīta emociju un neracionālo faktoru nozīme darījumu lēmumu pieņemšanā. Izprotot šos mehānismus, ir iespējams izvairīties no jau iepriekš paredzamām kļūdām profesionālo lēmumu pieņemšanā, uzlabojot lēmumu pieņemšanas kvalitāti.