Citi radoši un nestandarta risinājumi

Radošu un inovatīvu risinājumu atrašana – kā atrast risinājumus problēmai, kas nonākusi strupceļā, kā uzlabot procesus kompānijā, kā radīt jaunu pieeju, pakalpojumu / produktu? Idejas vadības metožu kopums, kas tiek praktiski  izmēģināts semināra laikā, ļaus atrisināt šos jautājumus komandas pašas spēkiem.

Šokolāde un lēmumu pieņemšana - kā apvienot interesanto ar lietderīgo? Sadarbībā ar pašmāju saldo mirkļu ražotāju CAPS, piedāvājam izklaidējoši izglītojošu lekciju par lēmumu pieņemšanas mehānismiem, biežākajiem slazdiem un barjerām, kā arī veidiem, kā uzlabot lēmumu kvalitāti. Tas viss ilustrēts ar garšīgu šokolādes stāstu un izsmalcinātu trifeļu degustāciju.

Komunikācija un Story Telling biznesā – kurss ir izstrādāts, lai sniegtu izpratni un praktiskas iemaņas,  sagatavojot un sniedzot prezentācijas gan mazu, gan lielu auditoriju priekšā. Kurss ir izveidots, balstoties uz pasniedzējas profesionālo pieredzi un pārliecību, ka prezentācija ir satura un pasniegšanas veida summa, kur vienlīdz svarīgi ir abi elementi. Kursa saturs ir papildināts ar mūsdienās aktuālo biznesa story-telling, kas palīdz gan izveidot kontaktu ar auditoriju, gan pārliecinoši nodot ziņu.

Iekšējo treneru apmācības - jebkuru apmācību veiksmes pamatā ir  izprastas auditorijas vēlmes un vajadzības, kā arī interesanti un iesaistoši pasniegts  mācību saturs. semināra mērķis ir sniegt uzņēmuma iekšējiem treneriem izpratni par modernajām pieaugušo apmācības metodēm, kā arī attīstīt viņu praktiskās iemaņas sagatavojot un veicot apmācības savu kolēģu vidū