Uzņēmuma stratēģijas formulēšana - darba sesiju sērija, kas uzņēmuma vadībai ļaus formulēt atbildes uz galvenajiem jautājumiem - kas ir uzņēmuma misija un vīzija? Kas ir kompānijas klienti, to vajadzības un jūsu īpašais piedāvājums viņiem? Kāpēc klientiem būtu jāizvēlas jūsu uzņēmums? Kas ir uzņēmuma unikālais solījums saviem klientiem un kāpēc klienti tam ticēs? Uzņēmuma stratēģijas un piedāvājuma izveide ļaus precizēt gan uzņēmuma piedāvājumu klientiem, gan optimizēt resursus, efektīvāk sasniedzot nospraustos mērķus.


Organizācijas kultūras (esences) formulēšana un pārveide -  organizācijas vērtības un kultūra tiešā veidā ietekmē to, kā konkrēto uzņēmumu, tā komunikāciju uztvers gan tā klienti, gan darbinieki. Citiem vārdiem, organizācijas tēls ir dziļi sakņots tās kultūrā un vērtībās, kas nekad nav līdz galam apzinātas. Šī iemesla dēļ, formulējot organizācijas tēlu un identitāti, ir svarīgi izmantot asociatīvas metodes, kas organizācijas vadībai ļauj apzināt un formulēt līdz galam neapzinātus organizācijas kultūru un tēlu veidojošus elementus. Tikai formulējot un apzinot organizācijas kultūru, ir iespējams saprast, kurus no kultūras elementiem uzņēmums vēlas saglabāt, un kurus – mainīt, lai uzlabotu uzņēmuma sniegumu kopumā.


Darba grupu moderācija - dažādu darbinieku un vadības grupu darba moderācija noder gadījumos, kad kopīgiem spēkiem ir jāatrod risinājums kādai problēmai vai arī jāizveido darba plāns, kā sasniegt konkrētu mērķi. Izmantojot dažādas moderācijas metodes un instrumentus, darba grupas pašu spēkiem strukturēti atrod nepieciešamos risinājums. Darba iznākums ir precīzs darba plāns, kas turpmāk kalpo par organizācijas iekšējo kompasu mērķu sasniegšanai.


Prāta vētras un inovāciju izveide - izmantojot ideju vadības procesu, apvienojot organizācijā esošās zināšanas ar dažādām radošām metodēm, kā arī piedāvājot strukturētu procesa vadību, jebkurā organizācijā ir iespējama inovatīvu produktu, procesu vai risinājumu radīšana. Piedāvājam ne vien dažādas prāta vētru metodes, kas atraisīs ikvienā mītošo radošumu, bet arī strukturētu procesa pārraudzību, lai prāta vētrās atrastais risinājums būtu dzīvotspējīgs arī par darba sesijas beigām.