Produktivitāte: Darba un dzīves līdzsvars

Kā strādāt apstākļos, kad prasības un darba apjoms tikai aug, savukārt,  personīgie un organizācijas resursi nepalielinās vai pat samazinās. Šajā seminārā – kā strādāt gudrāk nevis smagāk, saglabājot darbaspējas ilgtermiņā.

Kā līdzsvarot stresu un uzdevumu veikšanas kvalitāti, iespējamās sekas, ja darbs netiek organizēts efektīvi. Darba organizācija: laika zagļi, elektronisko ierīču konstruktīva izmantošana, SMART deleģēšanas principi, darbu plānošana īstermiņā un ilgtermiņā. Laika, gaidu, situatīvais un saskarsmes stress, padomi, kā tikt galā ar katru no tiem. Fizioloģiskās, emocionālās un intelektuālās izmaiņas ilgstoša stresa gadījumā.Stresa samazināšanas taktikas un mentālā higiēna. Individuālais rīcības plāns laika plānošanā un stresa vadībā.

Semināra programma:

1. Laika un darba organizācija stresa apstākļos

Kas ir laika plānošana, darbu organizācija un stresa vadība, kāpēc tā kļūst aizvien aktuālāka mūsdienās.Iespējamās sekas, ja darbs netiek organizēts efektīvi. Kā strādāt gudrāk nevis smagāk vai vairāk.

 • Progresa šķēres: informācijas apjoma pieaugums un tā ietekme uz ikdienas dzīves kvalitāti.                                                                                                              

 • Uzmanības mehānismi un ierobežotais atmiņas resurss un kā šīs zināšanas izmantot savas produktivitātes uzlabošanai.

 • Multitāskinga sērga: pētījumos balstīti pierādījumi tā negatīvajām sekām. Padomi, kā mazināt multitāskingu.

 • Post-it metode un citi veidi, kā palielināt savu efektivitāti.

2. Laika plānošanas pamatprincipi

Paretto princips plānošanā un realizācijā. Četras darbu klasifikācijas grupas. Individuāls uzdevums dalībniekiem, diagnosticējot savu darbu un laika procentuālo sadalījumu. Kā plānot svarīgus darbus, pirms tie ir kļuvuši par steidzamiem: laika plānošana ilgtermiņā.

 • Visbiežāk sastopamie laika zagļi, īss to apskats, balstoties uz pētījumiem neirozinātnē.

 • Praktiski padomi, kā efektivizēt savu darbu. Personīgā datora organizācijas padomi: elektroniskā kalendāra izmantošana, nedēļas darbu plānošana.

 • Produktivitāte: prasme pateikt “nē”. Deleģēšana, kā veids, lai paveiktu vairāk.

 • Prokrastinācija: svarīgu darbu atlikšana un termiņu kavēšana. Kā līdzsvarot stresu un uzdevumu veikšanas kvalitāti.

3. Stresa cēloņi, ietekme un sekas ilgtermiņā

Kas notiek paaugstināta stresa situācijā: fizioloģiskās, emocionālās un intelektuālās izmaiņas ķermenī un uzvedībā. Raksturīgākās individuālās reakcijas stresa situācijās. Stresa adaptācijas trīs posmi. Stresa ietekme uz darba spējām ilgtermiņā. Izdegšanas sindroms. Attieksme un uztvertā sitācijas kontrole: iekšējais un ārējas kontroles lokuss.

 • Četri stresa tipi un cēloņi: laika, gaidu, situatīvais un saskarsmes stress.

 • Praktiski padomi stresa tipu noteikšanā un pārvarēšanā.

 • Mentālā higiēna, jeb kā nodrošināt ilgstošas darba spējas.

 • Praktiski īsi grupas vingrinājumi cīņai ar stresu.

 • Personiskā atbildība darba spēju saglabāšanai ilgtermiņā.