MOTIVĀCIJAS ANATOMIJA: KAS MOTIVĒ MANI UN CITUS? 

“Dažādām paaudzēm ir dažādas darba ētikas un vērtību sistēmas. Tas nenozīmē, ka jaunā paaudze nestrādā smagi  - viņi vienkārši strādāt savādāk.”  Nayyar

 “Katrai paaudzei ir tendence akcentēt savu unikālo pieredzi, nevis domāt, ka citiem pirms vai pēc viņiem, var būt līdzīga pieredze, tikai atšķirīgos sociālos kontekstos.”Lewis & Walker

Semināra mērķis ir sniegt ieskatu par atšķirībām dažādu paaudžu starpā, kā arī piedāvāt praktiskas padomus, kā pārvarēt šos izaicinājumus savstarpējā komunikācijā. Semināra dalībnieki tiks aicināti izvērtēt un aizdomāties par dažādajām vērtībām un motivācijas mehānismiem, kas nosaka individuālo uzvedību, un bieži ir konfliktu un pārpratumu cēlonis. 

Kursa programma:

1. Dažādas paaudzes vienā darba vietā: ieguvums vai problēma?

  • Iepazīstināšana ar dažādo paaudžu definīcijām: seniori (traditionalists), briedumu sasniegušie (boomers), X-paaudze (x-ers), Y-paaudze (millennials), Z- paaudze (silent generation).

  • Paaudžu atšķirības, balstoties uz pētījumiem: vērtībās, pieredzē, komunikācijas stilā, darba pieejā un mērķos. Ieteikumi, kā strādāt ar dažādām paaudzēm.

  • Grupas diskusija: vai tiešām šīs atšķirtības pastāv? Kādi ir ieguvumi un iespējamie zaudējumi? Kādas ir būtiskākās personiskās grūtības saskarsmē ar citām paaudzēm?

2. Saskarsmes barjeru pārvarēšana: konfliktu un motivācijas anatomija.

  • Vairāki praktiski uzdevumi grupās, lai demonstrētu, kā vērtības un iepriekšējā dzīves pieredze ietekmē mūsu uztveri un spriedumus.

  • Konflikts kā atšķirīgu vērtību un uzskatu sadursme. Kā to atšķetināt? Dažādas “valūtas”, kā saprast kolēģu uzvedību.

  • Motivācija kā mūsu uzvedības dzinulis: iekšējā un ārējā motivācija, kāpēc tās būtiski atšķiras un kā šīs zināšanas izmantot darbā?

  • Grupu darbs: diskusija, izmantojot vērtību kārtis, lai formulētu gan savas, gan uzzinātu kolēģu vērtības. Vienojošā un atšķirīgā definēšana. Secinājumu prezentēšana.