Rezultatīvu sapulču vadība

Mūsdienās sapulces ir daļa no ikdienas darbu rutīnas, tomēr bieži tās kļūst par neproduktīvu laika zagli, kas demotivē darbiniekus. Kā vēlamos sapulces rezultātus sasniegt viegli, konstruktīvi un iesaistoši?

Jauna iedvesma un enerģija sapulču organizēšanā un vadībā, lai tās kļūtu par diskusiju un lēmumu pieņemšanas vietu, kas iesaista un motivē tās dalībniekus. Efektīvu sapulču plānošanas un vadības principi un praktiskas metodes rezultātu sasniegšanā (ideju prezentācija, moderācija, rīcības plāna izveide). Vadītāja loma, "slazdi" grupas lēmuma pieņemšanas procesā. Kā nodrošināt sapulcē pieņemto lēmumu realizāciju dzīvē.

Semināra programma:

1. Gatavošanās un sapulces plānošana.

Kas ir tās situācijas, kad sapulce tiešām nepieciešama? Veiksmīgas sapulču organizēšanas trīs posmi: plānošana, vadīšana un pēcsapulces posms. Mājasdarbs jeb sagatavošanās posms nosaka, cik veiksmīga un rezultatīva tā būs, līdz ar to sākumā apskatīsim vadītāja un dalībnieku sagatavošanās darbus sapulcei.

  • Sapulces mērķu definēšana – ko es vēlos panākt, kāpēc un kādā veidā?

  • Sapulces dalībnieki definēšana - kāpēc un kā izvairīties no “balasta” dalībniekiem?

  • Tehniskie sapulces plānošanas aspekti – telpa, laiks, IT risinājumi sapulču izziņošanai un plānošanai.

2. Sapulces vadīšana: vadītāja un dalībnieku mijiedarbība.

Sapulces vadītājs ir svarīgākais faktors veiksmīgas sapulces norisei. Šajā modulī īsi apskatīsim, kas ir grupas un individuālie procesi sapulces gaitā, un kā tie mijiedarbojas.

  • Uzmanība un dalībnieku iesaiste – kā noturēt uzmanību un nodrošināt  dalībnieku augstu iesaisti sapulces gaitā. Uzmanības veidi un ierobežojumi.

  • Tehniskie sapulces vadīšanas aspekti – saturiskie, emocionālie un fiziskie faktori, kas ietekmē sapulces gaitu un iznākumu.

 3. Komunikācija un lēmumu pieņemšana sapulcē.

Sapulces vadītājs ir arī sapulces moderators. Šajā posmā praktiski instrumenti sapulces gaitas uzlabošanai: tēmas vadīšana, jautājumu uzdošana un teiktā precizēšana jeb pārfrāzēšana. Īsi praktiski vingrinājumi pāros.

  • Individuālās prezentācijas sagatavošanas pamatprincipi un struktūra. Neverbālās komunikācijas nozīme vēstījumā. Īsi praktiski vingrinājumi nelielās grupās.

  • Biežāk pieļautās grupas lēmumu kļūdas un slazdi. Kā no tiem izvairīties.

4. Posms pēc sapulces: nolemtā realizācija darbā.

Jebkuras sapulces veiksme ir atkarīga no tā, kā sapulcē nolemtais turpmāk tiek realizēts. Praktiska metodes, lai izveidotu viegli pārskatāmu un izmantojamu darba plānu, kas nodrošinās pieņemto lēmumu pārtapšanu reālos darbos.

  • Darba plāna izveide: panākumu kartes kā strukturēts grupas darbs rīcības plāna izveidei. Praktisks vingrinājums nelielās grupās.