Uzņēmuma vadība

Mūsu pieeja:

Jaunas iemaņas nevar iemācīties, sēžot un pasīvi klausoties lektoru. Jauna pieredze ir jāpiedzīvo un jāsajūt, tāpēc mūsu apmācības ir praktiskas, tajās ir daudz grupu darba, diskusijas un praktisku vingrinājumu. Šādā veidā jaunā informācija un prasmes tiek integrētas, un uzņēmuma darbinieki spēj turpināt jaunās prasmes izmantot ikdienas situācijās. Precīzs apmācību saturs tiek izstrādāts un pielāgots konkrētām klienta vajadzībām, zemāk minētie ir apmācību kursu virzieni.

 

Apmācību virzieni:

  • Vadības prasmes un līderība, tajā skaitā, kočings, mentorings

  • Pārdošana un klientu attiecību vadība;

  • Konkurētspējīga piedāvājuma izveidošana un mārketinga komunikācija;

  • Projektu vadība un laika efektīva izmantošana;

  • Sadarbība un komunikācija komandā, vadīšana bez formālas varas;

  • Personības attīstība: emocionālā inteliģence, laika un stresa vadība, apzinātība;

  • Argumentācija, sarunu vadība un pārliecinoša komunikācija;

  • Lēmumu pieņemšana, spēļu teorija un radošie risinājumi.

 

 Darba valodas: latviešu, krievu un angļu.