Līderība un vadības prasmes

Vadītāja loma, prasmes un iesaiste - šī semināra uzdevums ir aktualizēt izpratni par uzņēmuma mērķiem, vadītāja nozīmi, lomu un uzdevumiem to sasniegšanā, kā arī paaugstināt vadītāju motivāciju, gatavību iesaistīties un uzņemties atbildību. Semināra programma ir veidota, lai sniegtu konkrētus vadības instrumentus un prasmes, kā arī veicinātu sadarbību starp struktūrvienībām.

 

Pārliecinošas vadītāja prasmes – kā motivēt savus darbiniekus, kā uzstādīt mērķus un prasmīgi veikt attīstības un novērtēšanas pārrunas. Kā palīdzēt, iedvesmot un deleģēt uzdevumu un sniegt konstruktīvu atgriezenisko saiti? Kas ir galvenie konfliktu cēloņi darba vietā, un kā tos veiksmīgāk risināt? Semināra mērķis ir sniegt praktisku ieskatu, iedvesmu un jaunu enerģiju uzņēmuma ikdienas vadībā, fokusējoties uz personāla vadību un  saskarsmi gan vadības komandā, gan ar padotajiem.

 

Līderība jeb rezultātu panākšana bez formālas varas - organizācijām attīstoties un to struktūrām kļūstot sarežģītākām, aizvien biežāk rodas nepieciešamība vadīt cilvēkus, un panākt darba izpildīšanu, neizmantojot formālo varu.  Tā ir arī pasniedzēju profesionālā pieredze, vadot starptautiskas komandas, kuru sastāvā bija dažādās valstīs strādājoši,  augstākus statusus ieņemoši kolēģi. Semināra mērķis ir sniegt tā dalībniekiem izpratni un praktiskas iemaņas par pieejām un instrumentiem, kā sasniegt rezultātu, neizmantojot formālo varu: motivēšanu, deleģēšanu, ietekmēšanu, kā arī konfliktu risināšanu.

 

Sapulču vadība - mūsdienās sapulces ir daļa no ikdienas darbu rutīnas, tomēr bieži sapulces kļūst par formālu un neproduktīvu laika zagli, kas demotivē tās dalībniekus. Kas ir svarīgākie pamatprincipi, kas jāievēro sapulču plānošanā un organizācijā, lai tās kļūtu par efektīvu instrumentu mērķu sasniegšanai? Kā vēlamos sapulces rezultātus sasniegt viegli, konstruktīvi un iesaistoši? Piedāvātais kurss sniegs izpratni par efektīvas sapulču plānošanas un vadīšanas principiem, kā arī palīdzēs apgūt praktiskus paņēmienus sapulču plānošanā un vadībā.