Pārdošana un klientu serviss

Stratēģisko klientu vadība (Key Account Management) – ietver sevī klientu segmentāciju, attiecību menedžementu, kā arī uz konkrēto klientu orientētas stratēģijas izveidi.  Seminārs sniedz prasmes un izpratni, kā izmantot stratēģisko klientu vadības pieeju, lai uzlabotu pārdošanas efektivitāti.

 

Pārdošanas sarunas un prezentācija – kā plānot un veikt pārrunas: gan pārdošanas pārrunas starp dažādām organizācijām, gan organizācijas iekšienē starp padotajiem un klientiem. Seminārs iepazīstina ar uz vērtību balstītas pārdošanas pieeju, kā arī iedrošina apzināties un izmantot iepriekšējo pieredzi un iekšējos resursus, kas ļauj uzlabot pārdošanas procesu un rezultātu.  Kā sagatavoties, noskaņoties, nodot ziņu, pārliecināt. Kā reaģēt un atbildēt uz grūtiem jautājumiem.

 

Uz klientu orientēta sadarbība, komunikācija ar (grūtu) klientu - kā veicināt klientu servisa uzlabošanos, secīgi paaugstinot pārdošanas rezultātus ilgtermiņā? Kā uzlabot komunikāciju ar klientu, īpaši risinot konflikta situācijas. Seminārs aicinās aizdomāties un no jauna definēt gan to, kas ir klients, gan kādas ir klienta vajadzības jeb liks paskatīties uz sevi ar klienta acīm. Semināra laikā komandai būs iespēja diskutēt par kompānijas piedāvājumu un izvērtēt tās konkurētspēju no klienta redzes viedokļa, kā arī iegūt praktiskas iemaņas darbā ar klientiem: savstarpējo empātiju, motivētību un mijiedarbību.

 

 

Komunikācijas prasmes klientu apkalpošanā, vajadzību izpētē un klientu piesaistē - semināra mērķis ir paaugstināt kursa dalībnieku izpratni un praktiskās iemaņas, apzinot klientu vajadzības, kā arī uzlabot uz klientu servisu vērstu apkalpošanu. Kurss fokusējas uz praktisku iemaņu attīstīšanu, tāpēc tajā īsa teorija mijas ar diskusijām un praktiskiem uzdevumiem. Principā kurss piedāvā tā dalībniekiem apstāties, paskatīties uz klientu apkalpošanu no cita, iespējams pat - dziļāka skatu punkta un veikt nepieciešamās izmaiņas savā darbībā.

 

Produkta virzīšana tirgū -  kurss izstrādāts, orientējoties uz Latvijā strādājošajiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un tā mērķis ir paaugstināt uzņēmēju izpratni un praktiskās prasmes, plānojot un virzot produktu pašmāju vai eksporta tirgos. Kursa programma ir izveidota kā ceļojums, sākot no konkurētspējīga piedāvājuma izveidošanas, klientu vajadzību dziļākas apzināšanās, līdz pat pārdošanas sarunu vešanai. Kurss fokusējas uz zināšanu pielietošanu ikdienā, tāpēc tajā īsa teorija mijas ar diskusijām un praktiskiem uzdevumiem, kursa dalībniekiem aizdomāties par savu uzņēmumu, un uzreiz strādāt pie iespējamiem uzlabojumiem vai jaunām idejā: principā kurss piedāvā apstāties, paskatīties uz savu biznesu no cita, iespējams, dziļāka skatu punkta un veikt nepieciešamās izmaiņas.