Sadarbība un komunikācija komandā

Komunikācija un sadarbība komandā -  kā uzlabot un padarīt efektīvāku savstarpējo komunikāciju un sadarbību komandā? Semināra mērķis ir sniegt dalībniekiem izpratni un praktiskas iemaņas par pieejām un instrumentiem komandas darbā. Kursa  virsuzdevums ir ļaut dalībniekiem apzināties, ka izmaiņas komandas darbā sākas ar viņiem, un tikai, mainot savu pieeju komandas darbam, ir iespējams mainīt citu cilvēku uzvedību un gūt atsaucību.

 

 

Spēles komandas saliedēšanai - Spēles ir brīnišķīgs veids, kā runāt par nopietnām tēmām aizraujošā un ļoti pārliecinošā veidā. Spēles lieliski ilustrē arī tādas tēmas, kā lēmumu pieņemšana, sadarbība, komunikācija un līderība. Metaforas un pieņemtas lomas, ļauj izdzīvot situācijas tieši tās neattiecinot uz sevi, tomēr gūstot pieredzi un atziņas, kas pēc tam noder ikdienas sadarbībā. Semināra mērķis ir uzlabot un padarīt efektīvāku savstarpējo komunikāciju un sadarbību komandā, ar metaforu palīdzību un īsā laika sprīdī demonstrējot dalībnieku ierastos un bieži neapzinātos komunikācijas un sadarbības modeļus. 

 

Komunikācija un Story Telling biznesā – kurss ir izstrādāts, lai sniegtu izpratni un praktiskas iemaņas, sagatavojot un sniedzot prezentācijas gan mazu, gan lielu auditoriju priekšā. Kurss ir izveidots, balstoties uz pasniedzējas profesionālo pieredzi un pārliecību, ka prezentācija ir satura un pasniegšanas veida summa, kur vienlīdz svarīgi ir abi elementi. Kursa saturs ir papildināts ar mūsdienās aktuālo biznesa story-telling, kas palīdz gan izveidot kontaktu ar auditoriju, gan pārliecinoši nodot ziņu.

 

Radošu un inovatīvu risinājumu atrašana – kā atrast risinājumus problēmai, kas nonākusi strupceļā, kā uzlabot procesus kompānijā, kā radīt jaunu pieeju, pakalpojumu / produktu? Idejas vadības metožu kopums, kas tiek praktiski  izmēģināts semināra laikā, ļaus atrisināt šos jautājumus komandas pašas spēkiem. 

 

Šokolāde un lēmumu pieņemšana - kā apvienot interesanto ar lietderīgo? Sadarbībā ar pašmāju saldo mirkļu ražotāju CAPS, piedāvājam izklaidējoši izglītojošu lekciju par lēmumu pieņemšanas mehānismiem, biežākajiem slazdiem un barjerām, kā arī veidiem, kā uzlabot lēmumu kvalitāti. Tas viss ilustrēts ar garšīgu šokolādes stāstu un izsmalcinātu trifeļu degustāciju.