Projektu vadība

Radošu un inovatīvu risinājumu atrašana – kā atrast risinājumus problēmais, kura ir nonākusi strupceļā, kā uzlabot procesus kompānijā, vai kā radīt jaunu pieeju, pakalpojumu vai produktu? Idejas vadības metožu kopums, kas tiek praktiski  izmēģināts semināra laikā, ļaus atrisināt šos jautājumus ar komandas pašu spēkiem.

 

 

Projektu vadība – pētījumi norāda, ka 50% no realizētajiem projektiem nesasniedz iepriekš noteiktos mērķus. Kas ir galvenie šķēršļi veiksmīgai projektu realizācijai, kāpēc komunikācijai un sadarbībai komandā ir izšķiroša nozīme projektu vadībā, un kāpēc plānošana ir 80% no projekta veiksmes? Semināra mērķis ir  sniegt jaunu ieskatu, iedvesmu un enerģiju projektu realizācijā iesaistītajai komandai, piedāvājot praktiski izmantojamus instrumentus, kas izmantojami, plānojot, realizējot un izvērtējot projektus.