Lego® Serious Play®

Lego® Serious Play® ir pasaulē atzīta un plaši izmantota metode, kas balstās uz vairākām zinātniskajām teorijām: spēles nozīme mācīšanās procesā, izmantojot stāstus un metaforas; konstrukcionisms – abstraktu jēdzienu izveide fiziskā objektā; kā arī ķermeņa un domāšanas savstarpējā mijiedarbība.


Lielu daļu mūsu smadzeņu jaudas tiek novirzīta roku un pirkstu darbības koordinācijai. Patiesībā, šī saikne ir abpusēja, un ne vien smadzenes ietekmē smalko motoriku, bet arī mūsu darbošanās ar rokām ietekmē to, kā mēs domājam un mācamies. Faktiski, ar Lego® kluču palīdzību mēs varam izveidot savu domu 3D modeli.


Lego® Serious Play® metode balstās pārliecībā, ka nepastāv VIENA pareizā atbilde, bet tā ir atrodama komandā, kurā ikviens dalībnieks pauž savu viedokli. To var izmantot dažādiem mērķiem, kurus nosacīti var sagrupēt 3 līmeņos:


1) Individuālais līmenis, kur dalībnieks, veidojot atbildes ar Lego klučiem sāk labāk saprast
pats sevi un savus kolēģus.
2) Komandas līmenis, kas īsā laikā ļauj komandai atklāt savu potenciālu, kā arī veidu, kā tā
sadarbojas.
3) Uzņēmuma līmenī, kur ar metaforu un vizualizācijas palīdzību, ir iespējams nepārtraukti
izveidot atbildes uz izaicinājumiem, ko met neparedzamā pasaule.
Lai arī Lego® Serious Play® kluču komplekti nepaliek klienta rīcībā, tomēr iegūtās zināšanas komandas var turpināt izmantot ikdienā, pielietojot citus vizualizācijas instrumentus – post-it lapas, zīmējumus vai plastilīnu.